Kr 569,00
Cassein lim er en type lim bestående av melkeproteiner. Limen holder seg derfor sterk over lengre tid samt er vann resistent. Brukes til fremstilling av kaseinlim - malemiddel. 150g kassein bløtes i 850g vann over natten. Varmes 1 time ved ca. 60C. Tilsettes ca.30ml 25% amoniakk. varmes til ca. 90C. Etter avkjøling kan denemulgeres ellerpigmenteres.
Har en tørketid på 2 til 4 timer.