Kr 162,00
Matt sluttferbuss for olje - tempera - gouache og ekte temperabilder. Filmen holder seg vannklar. men er ofintlig for terpentin pga. bivoksinnholdet.
[Zyklohexanon - harpiks. akryl - harpiks. bicoks. balsam - terpentin. testebsnisn]
125ml