Kr 224,00
Tilsettes denne i malingen flyter malingen lettere og blir blankere/mattere. Hvor blank/matt sluttresultatet blir avhenger av tilsettningsmengde. Sammensetning: Akrylharpiksdispersjon filmdanner.