Kr 243,00
Ren. tørket og pulverisert eggeplomme. Brukt. rehydrert. som et agglutinerende middel for å lage emulsjonsmalinger. Går inn i gamle Tempera og primitive malingsformuleringer. Tilsett konserveringsmiddel.