AdobeStock_86537910.jpeg

About

Fra idé til virkelighet
Tromsø Farvehandel ble startet i 1906 av grosserer Ole Hagen-Olsen (f.1875, d.1926) som var født på Vega på Helgeland. Han begynte som handelsbetjent og altmuligmann i Lofoten, ble senere jekteskipper, og gikk deretter Treiders Handelsskole i Oslo som han forlot som den beste i sitt kull. Han var så fire år prokurist og kontorsjef i et kolonialfirma, og en tid reisende i farvefirmaet Alf Bjercke, Oslo. På denne tiden ble han oppmerksom på at det måtte være plass for en spesialforretning i farver og malersaker også i Tromsø. Her var en fremtid for en initiativrik ung mann.
Hagen-Olsen leide seg lokale i Storgaten nr.81, den store nye forretningsgården som fotograf T. Bakland hadde oppført i årene 1904-05. I den søndre del av bygningen innredet han en moderne butikk med kontorer. Lager hadde han i kjelleretasjen, samt i Storgaten nr.81 b, bryggene som lå ned mot havnen. I denne gården hadde Tromsø Farvehandel tilhold de neste 63 år.